Forcepoint Siber Güvenlik Akademisi (Forcepoint Cybersecurity Academy)

Forcepoint Türkiye Siber Güvenlik Akademisi, Forcepoint Siber Güvenlik çözümlerinin hem Forcepoint müşterileri hem de kanal iş ortakları tarafından daha iyi kullanılması, ürün özelliklerinden yararlanma ve üzünlerin faydalarının uluslararası en iyi pratikler yardımı ile ülkemizde en üst düzeye çıkarılması amacı ile tasarlanmıştır. Akademi, Forcepoint müşterilerinin ürünlerden en üstün şekilde verim alması için de dünya çapında kabul görmüş son kullanıcı deneyimlerini de içermektedir. Eğitim içeriği müşterilerin kullandığı çözümlerden azami faydayı sağlamaya yardımcı olmasının yanısıra; Forcepoint distribütörü ve kanal iş ortağı ekosistemi için satış mühendislerinin de gelişimine fayda sağlayacaktır.

Eğitimlerin gerçek dünyadan senaryolar eşliğinde teori ve pratik çalışmalarla harmanlanmış metodolojisi, eğitim deneyimini, zamanında, tutarlı ve kapsamlı bir şekilde kolay bilgi kullanımına dönüştürür. Eğitimler müşteri vaka analizleri içeriği ile, Forcepoint müşterileri, distribütörler ve kanal ortakları için dizayn edilmiştir.

Sıfırıncı Gün Saldırısı, Gelişmiş Kalıcı Tehdit, Sandboxing, SOC, Siber Terörizm, Siber Savaşlar gibi ortak kavramlar da eğitimler boyunca çeşitli zamanlarda tanıtılmaktadır. Ayrıca, tüm Forcepoint çözümleri, konumlandırma, ürün ailesi, tasarım ve en iyi pratikler de ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Katılımcılar:
İdeal aday, Forcepoint müşterisi, Forcepoint distribütörü ve / veya kanal iş ortağında satış ve satış öncesi uzmanı veya ağ / siber güvenlik uzmanı olarak çalışır. Kanal katılımcıları, bu bilgileri, müşterilerde Forcepoint Siber Güvenlik ürünleri ve çözümleri konusunda talep yaratılması için de kullanabilirler. Konular, deneyimli ağ güvenlik mühendislerinin günlük iş görevleri üzerine de odaklanmaktadır.

Önşartlar:
Forcepoint Siber Güvenlik Akademisine katılmak için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte, TCP / IP protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak ve temel ağ becerileri eğitimden en iyi şekilde yararlanmak için yararlı olacaktır.

Akademi İçeriği:

  • Kullanıcı ve Varlıkların Davranış Analizi teknolojisi ile İç Tehditlere Son Verin – Forcepoint UEBA
  • 2018’in öne çıkacak Siber Güvenlik Trendleri
  • Finans Sektörü’nde Yoğun Kullanılan Forcepoint Teknolojileri ve Kurumlara Olan
  • Forcepoint Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Çözümünün Fark Yaratan Özellikleri
  • Office 365 Ortamınızı Güvenli Hale Getirin
  • Forcepoint’ in Yeni Bulut Güvenliği Çözümleri
  • E-Posta Güvenliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 

Planlanan Etkinlikler


 

Geçmiş Etkinlikler

KONU: Forcepoint Saldırı Engelleme Sıstemleri - IPS
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 18 Aralık 2018

 

KONU: 2019 Siber Güvenlik Tahmin Raporu
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 21 Kasım 2018

KONU: Yeni Nesil Güvenlik: Dinamik Veri Koruma
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 10 Ekim 2018

KONU: Forcepoint CASB - Uçtan Uca Bulut Güvenliği
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 5 Eylül 2018

KONU: KVKK Uyumluluğu için Forcepoint DLP ve Forcepoint’in Yeni Çözümü Dinamik Veri Koruma (DDP) 
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 21 Haziran 2018 

KONU: Forcepoint NGFW: SD-WAN ile Daha Esnek, Daha Güvenli, Daha Verimli
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 23 Mayıs 2018

KONU: Kullanıcı ve Varlıkların Davranış Analizi Teknolojisi ve İç Tehditlere Karşı Yaklaşımı - UEBA
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 25 Nisan 2018

KONU: Finans Sektörü’nde İnsan Odaklı Siber Güvenlik Yaklaşımı ve Getireceği Faydalar
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 27 Aralık 2017

KONU: 2018’in öne çıkacak Siber Güvenlik Trendleri
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 29 Kasım 2017

KONU: Kullanıcı ve Varlıkların Davranış Analizi teknolojisi ile İç Tehditlere Son Verin – Forcepoint UEBA
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 25 Ekim 2017

KONU: KVKK ve Forcepoint DLP Çözümleri
SÜRE: 60 Dakika
TARİH: 2 Ağustos 2017

KONU: NSS, NGFW 2017 Değerlendirme Raporu Zirvesindeki Forcepoint Next Generation Firewall Çözümü
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: Temmuz 2017

KONU: Wannacry Vakası ve Gelecek Fidye Yazılımlarından Korunma Yolları
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: 7 Temmuz 2017

KONU: Sahadan Notlar: Forcepoint Web Security ve CASB ile Bulut Tabanlı Popüler Uygulamalarda Güvenlik Görünürlügü ve Kontrol Sağlayın
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: 18 Mayıs 2017

KONU: Forcepoint Güvenlik Raporu: 2016’nın En Önemli Siber Atakları
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: 28 Nisan 2017

KONU: Web Güvenliği Atölyesi: "Forcepoint Web Güvenliği Teknik Atölye Çalışması
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: 14 Nisan 2017

KONU: Tehditleri, Oluşmadan Berteraf Edin: Forcepoint Insider Threat ile Kurum içi Tehdit Yönetimi
SÜRE: 45 Dakika
TARİH: 31 Mart 2017