Eczacıbaşı Group

Turkey

Products Used:

Web Security
Email Security

Türkiye’de özel sektörün öncülerinden olan Eczacıbaşı Topluluğu, bugün 39 kuruluş ve 12.000’e yakın çalışanıyla başta yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanları olmak üzere gayrimenkul geliştirme, doğal kaynaklar ve bilgi teknolojileri alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu kuruluşlar, her ne kadar küresel boyutta yaşanan zorluklara cevap vermeye hazır olsalar da Forcepoint, bu karmaşık ortamı korumak ve kurumun yaşayacağı dönüşümle birlikte siber güvenlik hizmetini ölçeklendirmek için topluluk kuruluşlarının yanında yer alıyor.

Zorluklar

  • Hızlı büyüme ve dijital dönüşümle ölçeklenebilen kapsamlı siber güvenlik ihtiyacı.
  • Oldukça yüksek hassasiyet içeren kişisel verilerin yanı sıra çok sayıda farklı sektörlerde yer alan yüksek miktarda fikri mülkiyetin güvenliğinin sağlanması.

Yaklaşım

  • Kötü amaçlı yazılımlara ve veri kaybına veya hırsızlığa karşı bütünsel koruma sağlamak için Forcepoint Web, E-posta ve DLP çözümleri entegrasyonu...

Sonuçlar

  • İster şirketin merkezinde isterse dağınık lokasyonlarda olsun, tüm kullanıcılar sürekli olarak güncel tehditlerden korunabiliyor.
  • Web veya e-posta yoluyla yapılan kötü amaçlı yazılım saldırılarının önemli ölçüde önüne geçiliyor.
  • Ulusal ve uluslararası veri koruma yasalarına daha hızlı uyum sağlanıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, faaliyetlerine 1942 yılında, odağında vitaminler ve bebek maması bulunan bir ilaç laboratuvarı olarak başlamıştı. Bugün hala inovasyon, sürdürülebilirlik ve teknoloji geliştirme faaliyetleri yoluyla çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olma vizyonuna bağlılığını sürdürüyor ve farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdürüyor. Kurumun tüm kuruluşları ve birimleri açısından yenilikleri gerçekleştirebilme yeteneği, kalite ve hizmeti yükseltmek ile kuruluşların pazar liderliğini korumak açısından kritik öneme sahip bulunuyor. Kurumun güvenilir bir küresel işbirlikçi olma anlamında sahip olduğu itibar ve ünün yanı sıra inovasyon ilkesinin daima koruma altında olması, anahtar niteliğinde önem taşıyor.

Yenilik için esnek bir ortamın oluşturulması

1942'de kurulan Eczacıbaşı Topluluğu, Türk ekonomisini bir arada tutan en önemli kuruluşlardan birisi oldu. Topluluk, ülke kalkındıkça, her zaman asıl görevini göz önünde bulundurarak, ulusal ve uluslararası ekonomik sıkıntılara göğüs gerdi ve değer yaratma şeklini sürekli olarak geliştirerek büyümeye devam etti.

Ancak bu başarı, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelinmesini gerektiriyor. Piyasaya hızlı bir şekilde reaksiyon verebilmek için, her zaman hazır olması gereken topluluk, son birkaç on yılda, giderek artan bir şekilde yeni teknolojiyi çalışanlarının iş yapış şekline dahil etti. Örneğin; iş süreçlerini kurumsal hibrit bulut altyapısına taşıdı ve mobil kullanıcıları desteklemiş oldu. Bu da her yıl değil, her gün, hatta her saat gelişen siber güvenlik zorluklarına kapıyı araladı.

Olumlu kalıcı bir etki için kritik varlıkların güvence altına alınması

Topluluğun ana iş sektörleri için kritik öneme sahip olan araştırma ve geliştirme çalışmaları, büyüme ve inovasyon kültürünü mümkün kılıyor. Ancak bu da topluluğun korumak için uğraş verdiği pek çok fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Patentler, ürün şartnameleri, ürünlerle ilgili özellik listeleri, stratejik planlar ve pek çok farklı ürün, kuruluşların rekabet üstünlüğünü korumasına yardımcı olan bilgiler içeriyor.

Kişisel veriler çok sayıda ve çeşitlidir. Topluluğun ve şirketlerin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, her birinin kendine ait müşterileri, ortakları ve çalışanları hakkında kapsamlı ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) ile finansal bilgilere sahip olduğu anlaşılabilir. Örnek olarak kuruluşlarından biri; MasterCard, Visa ve American Express dahil olmak üzere mobil telekomünikasyon, ulaşım, kimliklendirme ve ödeme için akıllı kart tabanlı dijital güvenlik çözümleri yaratıyor. Bu verileri korumak, insanların mahremiyeti ve maddi refahı için doğru olanı yapmaktan ibaret değildir; ağır para cezalarından kaçınmak ve kurumun hizmet etmeyi taahhüt ettiği paydaşlarının güvenini korumak için veri gizliliğini düzenleyen ulusal ve uluslararası yasalara uymak için de verileri korumak bir zorunluluktur.

Değerli verileri korumak için bütünsel bir güvenlik çözümü entegrasyonu

Komplike bir BT altyapı ortamında iç içe geçmiş pek çok kuruluştan oluşan topluluk, veri ve sistemlerini kötü amaçlı yazılımlardan korumak, iç ve dış kaynaklardan olabilecek veri sızmasını önlemek için kapsamlı ve entegre bir güvenlik çözümünün uygulamaya alınması gerekiyordu.

Tüm bu parametrelere uygunluk sağlayan Forcepoint ile kurulan işbirliği ile Eczacıbaşı Topluluğu, entegre, ölçeklenebilir, web ve e-posta kullanımını güvence altına alan, kapsamlı verilerin görünürlüğünü ve kritik verilerin korunmasını sağlayan bir çözümü uygulamaya aldı.

Forcepoint Web, E-posta ve Veri Kaybını Önleme (DLP) uygulamaları her zaman, her yerde tüm kullanıcılar ve veriler için bütünsel güvenlik sağlamak için birlikte çalışmaktadır.

Engellere takılmadan hibrit buluta geçişte ölçeklendirme

Topluluğun büyümesi ve çeşitlenmesiyle daha mobil ve farklı lokasyonlara yayılmış bir işgücü oluştuğundan, Eczacıbaşı Topluluğu, karmaşık kurumsal hibrit bulut altyapısını kolayca yönetebilmek adına Forcepoint’in esnek dağıtım seçeneklerini tercih etti.

Forcepoint, dağıtım mimarileri arasında benzersiz bir lisans hareketliliği sağlayarak, işletmenin güvenlik sağlayıcılarını değiştirme veya politikalarını yeniden oluşturma zahmetine girmeden güvenlik sistemlerini dönüştürmesini sağladı; bunların tümü potansiyel olarak BT ortamına yeni riskler getirebilirdi.

Mobil kullanıcılar ile farklı konumlarda yer alan ofislerdeki kullanıcılar, BT personelinin yönetimini kolaylaştıran tek bir konsoldan yönetilen politikalar sayesinde daha iyi ve daha tutarlı şekilde korunuyor.

Sistemleri korumak için kötü amaçlı yazılım saldırılarının engellenmesi

Forcepoint, sürekli gelişim halindeki siber saldırıların yaygınlaştığı bir ortamda topluluğa nasıl değer sağlayabileceğini gösterdi. Türkiye’nin birkaç yıl önce kötü amaçlı yazılım saldırısı yaşadığı günlerde, topluluk, mevcut işlerini daha iyi koruyabilmek için Forcepoint’in gelişmiş kötü amaçlı yazılım tetkik (AMD) yeteneklerinden yararlandı.

AMD’nin bulut sanal alanı, ağa ulaşmadan önce kötü niyetli etkinliği durdurur, güvenlik ekiplerine kapsamlı, eyleme geçirilebilir ve yüzde 100 verimlilik sağlar. Forcepoint’in AMD becerileri uygulamaya alındığından beri, Eczacıbaşı Topluluğu nadiren web veya e-posta kullanımı yoluyla kötü amaçlı yazılım saldırıları yaşadı.

Değerli verilerin korunması, ulusal ile uluslararası düzenlemelere uyumun kanıtlanması

GDPR ve diğer veri koruma yasaları, Türkiye'nin Kişisel Veri Koruma Kanunu da dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası olarak kabul edildiğinden, Forcepoint’in ortaklığı, grubun Forcepoint DLP’nin kullanımını artırmasına ve ürünün önceden oluşturulmuş uyumluluk politikalarını kullanmasına yardımcı oldu. Söz konusu politikalar, sağlık veya finansal verilerin korunmasıyla ilgili olarak sektöre özel düzenlemeler de dahil olmak üzere, 80’den fazla ülkede geçerli olan yasal düzenlemeleri kapsıyor. Forcepoint’in uygulamaya geçmesinden bu yana, topluluk, koruma sağlamak için ihtiyaç duyduğu kapsamlı veri görünürlüğünü elde etti. Kendi uluslararası işletmeleri ve dünya çapındaki ortaklarıyla iş birliği yapmak için çok önemli olan uygulanabilir veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygunluk konusunda elini güçlendirmiş oldu.

“Stratejik iş ortağı olarak hizmet veriyor ve tedarikçiden öte tıpkı bir danışman gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

- Cankat Domaniç, Müşteri Yöneticisi, Forcepoint

Gelecek için iş birliği

Eczacıbaşı Topluluğu, Forcepoint ile yakın iş birliği neticesinde en değerli verilerini güvence altına alıyor. Forcepoint Müşteri Yöneticisi Cankat Domaniç, “Müşterilerimiz açısından stratejik iş ortağı olarak çalışıyor ve bir üreticiden çok iş ortağı ve danışman gibi konumlanıyoruz. Birlikte büyüyoruz, ihtiyaçlarımız geliştikçe ilişkimizi derinleştiriyoruz” dedi.

Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Güvenlik ve Risk Yönetimi Müdürü Nurdan Demirci ise “Forcepoint çözümleri ile birlikte, çok değişkenli karmaşık bir ortamda, güvenlik işlemlerimizi daha kolay ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve izlenebilirlik sağlayabiliyoruz. Forcepoint, ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan mükemmel bir destek ekibine sahip...” ifadelerini kullandı.

Geleceğe doğru hızlı adımlarla ilerleyen Eczacıbaşı Topluluğu, kritik öneme sahip olan fikri mülkiyetlerle kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için bir işgücü koruma programı oluşturma hakkında, Forcepoint ile görüşmelerini sürdürüyor.