National Union of Socialist Mutual Health Insurance (Dutch)

Belgium

Company Size:

  • Enterprise

Products Used:

Forcepoint Email Security Cloud
Forcepoint Web Security Cloud

De cloud oplossingen van Forcepoint biedenons het grote voordeel dat alles altijd werkt zonder dat we er naar om hoeven te kijken.

Didier Godin

Overzicht

Al in 2009 stapte UNMS-NVSM (Union Nationale des Mutualités Socialistes – Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) over van een lokaal geïnstalleerde e-mailsecurity-oplossing naar het cloud-platform van Forcepoint. Dat bleek de perfecte keus. Geen beheerlast, geen noodzakelijke kennisopbouw, geen storingen en maximale bescherming en beschikbaarheid van het e-mailverkeer binnen de organisatie. “E-mail moet probleemloos werken en geen beheerlast opleveren. Dat is ons met Forcepoint gelukt”, zegt Didier Godin, Information Security Manager bij UNMS-NVSM in België.

“UNMS-NVSM is a non-profit organisatie met meer dan 3,5 miljoen leden. De belangrijkste missies is het beheren van ziektekosten en sociale verzekeringen en het bieden van informatie en preventie rond gezondheid. Ook biedt de organisatie algemene informatie over een gezonde levensstijl. ”Vanuit het hoofdkantoor in Brussel en verschillende regionale vestigingen door geheel België biedt de IT-afdeling medewerkers brede ondersteuning op technologiegebied. “IT is een belangrijke driver van processen binnen de organisatie”, benadrukt Godin. Zo is e-mail voor de circa zesduizend medewerkers een cruciaal communicatiemiddel voor de contacten onderling en met leden en potentiële leden. Veiligheid is daarbij een belangrijk issue. Als organisatie met een concrete maatschappelijke doelstelling moet UNMS-NVSM voldoen aan verschillende compliancy-regels.”

Uitdaging

In 2009 liep de IT-afdeling van UNMS-NVSM tegen de grenzen aan van de toen in gebruik zijnde e-mailbeveiligingsoplossing. “Het ging om een lokaal geïnstalleerde oplossing die steeds meer beheer vereiste. Daarbij was er eigenlijk maar één collega met echte kennis van het systeem en vroegen gebruikers ons om meer flexibiliteit. Daarnaast waren er in de loop van de tijd veel ad hoc work-arounds binnen het systeem gecreëerd, die weer tot meer beheerlast leidden. Ook namen de bedreigingen in aantal en aard toe. Wij vroegen ons steeds meer af of we wel voldoende beschermd waren.”

Toen het contract met de toenmalige leverancier afliep, startte Godin een oriëntatie op mogelijke alternatieven. “Daarbij speelden verschillende criteria een rol, waaronder de prijs, de mate van beveiliging, het beheer en de kennis en expertise van de leverancier. Wij wilden de problemen die we ervoeren met het bestaande systeem in ieder geval oplossen. Het beveiligingsniveau moest omhoog en de beheerlast moest dalen. Uitgangspunt was dat e-mail een kritische voorziening is voor onze organisatie, maar dat het beheren ervan geen kerntaak is.”

Oplossing

De IT-afdeling had aanvankelijk het plan om opnieuw een onpremise oplossing te selecteren. Maar naarmate het project vorderde en het steeds duidelijker werd dat UNMS-NVSM sterk hechtte aan minimaal beheer, veranderde die keus. “Daarom hebben we in tweede instantie gekeken naar mogelijke cloudoplossingen. Die waren in 2009 overigens minder gangbaar dan nu”, zegt Godin, “maar sloten nauw aan bij wat we zochten.”

UNMS-NVSM nodigde na een selectie van mogelijke leveranciers drie partijen uit voor een Proof of Concept met hun cloud-systeem. “Een PoC is een standaardprocedure bij dit soort trajecten”, benadrukt Godin. “Wij willen weten of producten echt doen wat ze beloven.” Drie leveranciers, waaronder Forcepoint, installeerden vervolgens gedurende een maand hun cloud-product voor een beperkte groep medewerkers. Tijdens de PoC werd duidelijk dat Forcepoint de beste filteringsprestaties leverde en ook volledig transparant werkte. Na de PoC brachten Godin en zijn team nog referentiebezoeken aan enkele klanten van de Forcepoint cloudoplossing. “Wij raakten steeds meer overtuigd van de kwaliteit van Forcepoint. Ook kon het bedrijf optimaal voldoen aan de eis dat alle data in Europa blijft en dat we harde SLA’s konden afspreken.”

Om het gemak en de eenvoud van de Forcepoint cloud-oplossing voor e-mailbeveiliging te illustreren, wijst Godin op de situatie dat UNMS-NVSM van veel regels naar slechts één regel ging. “We hadden in de oude situatie tal van work-arounds met soms een regel voor één medewerker. Dat is nu voorbij. Het systeem kan toe met één regel en we hebben van geen enkele medewerker meer commentaar gehad. Voor de IT-afdeling is dit Forcepoint-platform ideaal. We hoeven geen tijd meer te steken in beheer. Updates en patches worden volledig op de achtergrond door de specialisten van Forcepoint geregeld, en storingen verholpen. Dat gebeurt 24x7 en volledig transparant, zodat niemand er iets van merkt. Wij houden nu tijd over die we kunnen besteden aan strategischer zaken.”

In 2012 breidde UNMS-NVSM de samenwerking met Forcepoint verder uit door het contract voor het gebruik van Forcepoint Cloud Email Security & Content Control te verlengen en daarnaast te kiezen voor Forcepoint Cloud Web Security, de cloud-oplossing voor webcontrole en -beveiliging.

“Ook voor dit laatste traject is eerst een PoC uitgevoerd, waarin Forcepoint zich positief onderscheidde”, zegt Godin. “Dankzij deze cloud-oplossing hebben we de mogelijkheid om de toegang tot internet fijnmazig voor gebruikersgroepen in te stellen. Dat vergroot de veiligheid van onze infrastructuur.”
— Godin

Forcepoint Cloud Web Security is in 2013 in gebruik genomen bij UNMS-NVSM.

Voordelen

Volgens Godin zijn cloud-oplossingen als die van Forcepoint ideaal voor organisaties die de beste kwaliteit willen tegen een zeer lage beheerlast. “Forcepoint is een leverancier die zich volledig focust op beveiliging. Dat is de corebusiness van de leverancier, waar alle aandacht naar uitgaat. De cloud oplossingen van Forcepoint bieden ons het grote voordeel dat alles altijd werkt zonder dat we er naar om hoeven te kijken.”

Featured Products

Forcepoint Web Security Cloud

Stops advanced web threats to protect data wherever employees go with the most secure, trusted, high performance cloud possible.

Forcepoint Email Security Cloud

Stops spam and phishing emails that introduce ransomware and other advanced threats before they can infect systems with malware.