Smurfit Kappa (Dutch)

Netherlands

Company Size:

  • Enterprise

Products Used:

Web Security
Email Security

Het finetunen van categorieën voor webbeveiliging kost misschien in eerste instantie wat tijd, maar dit werkt erg goed en zorgt ervoor dat je zowel de productiviteit als de veiligheid een stevige impuls geeft. Feit is dat we met deze oplossing optimaal zijn beschermd, dus ook tegen de grootste bedreigingen op dit moment: phishing en hackers.

Harvey Renfurm

Smurfit Kappa is een van de meest toonaangevende producenten van golf- en massief kartonnen verpakkingen. Daarnaast produceert het bedrijf papier en karton voor levering aan andere bedrijven. Smurfit Kappa is actief in dertig landen in Europa en Zuid-Amerika en in Mexico. In totaal werken bij het bedrijf zo’n 38.000 mensen. De ongeveer 380 bedrijven die onder de Smurfit Kappa Group vallen, kopen het grootste deel van hun grondstoffen in bij de eigen papierfabrieken. Zij verwerken deze onder andere tot Point-of-Sale-materiaal (POS), consumentenverpakkingen en displays. Klanten van Smurfit Kappa zijn vooraanstaande bedrijven als Unilever, The Greenery en Quick. In Nederland alleen al heeft Smurfit Kappa 22 fabrieken.

De divisie Infra Operations is binnen Smurfit Kappa verantwoordelijk voor de centrale infrastructuur en daardoor ook voor de security. Manager Infra Operations Harvey Renfurm: “We houden ons onder andere bezig met het beheer van 532 servers in de Active Directory van de Smurfit Kappa Group. Deze staan in twee datacenters: in Amsterdam en Nieuwegein. In totaal, ondersteunt de afdeling Infra Operation 56 Active Directory-domeinen. Ook ITILprocessen zoals incidentbeheer – gemiddeld 350 incidenten per week – en Change, Problem en Operations Management behoren tot onze taken.” Smurfit Kappa moet voldoen aan de Sarbanes-Oxley-regelgeving (SOx). Dit stelt strenge eisen aan onder andere de opslag van data. Renfurm: “Omdat we data offsite moeten opslaan,  repliceren we deze naar het datacenter in Nieuwegein. Zo voldoen we aan een van de SOx-eisen.”

DE UITDAGING

Infra Operations is verantwoordelijk voor vijftig e-maildomeinen in Europa, Rusland en Zuid-Amerika en Mexico. Omdat de contracten voor wat betreft de e-mailbeveiligingoplossingen afliepen, startten Renfurm en zijn team een zoektocht naar een nieuwe oplossing.

“Omdat we al gebruikmaakten van SurfControl voor e-mailfiltering hebben we Forcepoint meegenomen in de overweging. De oude oplossing kende een hoge beheer- en monitoringlast – een tot anderhalf uur per week –, dus het terugdringen daarvan was een belangrijke eis bij de keuze voor een nieuwe oplossing. Een andere eis betrof de mogelijkheid voor delegated admin: we wilden IT-managers van de verschillende Smurfit Kappa-bedrijven zelf verantwoordelijkheden kunnen geven. De verwachting was dat dit het aantal verzoeken bij Infra Operations sterk zou verlagen.”

Goede rapportages vormden eveneens een belangrijke eis voor Smurfit Kappa. Zo wilde de organisatie dat de nieuwe e-mailbeveiligingoplossing centrale rapportagemogelijkheden zou bieden. Renfurm: “In de oude situatie moesten we drie rapportages combineren om een totaalbeeld te creëren, waarmee we achteraf de e-mail-security kunnen analyseren en trends bepalen. Dit wilden we niet meer.”

Ook op het vlak van internetbeveiliging was het voor Smurfit Kappa tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. In de oude situatie moest Infra Operations veel verschillende producten en servers beheren, zelf rules opstellen en categorieën regelmatig handmatig updaten. Dit kostte veel tijd. Verder waren de oude producten niet flexibel. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om policies af te stemmen op gebruikers en gebruikersgroepen.

DE OPLOSSING

Na diverse tests besloot Smurfit Kappa een pilot te draaien met Forcepoint Email Security Cloud. “Deze pilot was dusdanig succesvol dat we besloten te kiezen voor deze oplossing,” aldus Renfurm.

Renfurm is ook duidelijk over de eisen aan de nieuwe oplossing voor internet-security.

“We wilden één oplossing voor proxy, contentcategorisering en virusscanning. Daarnaast zochten we een product met geavanceerde rapportagemogelijkheden voor het management en de HR-afdeling. We wilden ook specifieke categorieën kunnen ‘openzetten’ voor bepaalde gebruikers. Deze flexibiliteit bood de oude oplossing niet. Uiteraard moest de oplossing geavanceerd scannen op virussen, adware en andere bedreigingen.”

Uit een Proof of Concept kwam Forcepoint Web Security (V10000-appliance) als beste uit de bus. Smurfit Kappa heeft vier van deze appliances in gebruik: twee in het datacenter in Amsterdam en twee in het datacenter in Nieuwegein. Web- en e-mail-security maken deel uit van het Forcepoint platform. Deze beveiliging is te beheren vanuit één console. Forcepoint biedt uitbreidingsmogelijkheden naar Data Loss Prevention (DLP) en mobile security. Op dit moment evalueert Smurfit Kappa mogelijke uitbreiding met deze twee oplossingen.

VOORDELEN

Smurfit Kappa beschikt met Forcepoint Email Security Cloud over een zeer flexibele gehoste oplossing. Direct na implementatie bleek al dat de juiste keuze was gemaakt. “Zo kwam veel meer e-mail in quarantaine terecht dan in de oude situatie”, stelt Renfurm. “Uit onderzoek bleek dat deze berichten onveilige of niet-toegestane content bevatten. De vorige oplossing blokkeerde dergelijke e-mails niet. Dit onderstreepte al direct dat de vervanging van de  oude appliances voor e-mailbeveiliging noodzakelijk was om onze eindgebruikers een optimaal beveiligde e-mailomgeving te bieden. Met Forcepoint hebben we deze noodzaak ingevuld.”

Het feit dat Forcepoint de oplossing voor e-mail-security host in de cloud biedt Smurfit Kappa het voordeel van een extra beveiligingslaag.

Renfurm: “De eerste scan vindt plaats in de cloud, dus nog voordat e-mail aan de voordeur van het datacenter wordt gecontroleerd.

Zo houden we veel bedreigingen al buiten de deur.” Verder plukt Smurfit Kappa de vruchten van het gebruiksgemak van de Cloud Email Security-portal en de mogelijkheden voor black- en whitelists voor individuele gebruikers.

Forcepoint Web Security kent eveneens veel voordelen voor Smurfit Kappa. “Het finetunen van categorieën voor webbeveiliging kost misschien in eerste instantie wat tijd, maar dit werkt erg goed en zorgt ervoor dat je zowel productiviteit als veiligheid een grote impuls geeft”, aldus Renfurm. “Feit is dat we met deze oplossing optimaal zijn beschermd, dus ook tegen de grootste bedreigingen op dit moment: phishing en hackers. De oplossingen van Forcepoint zijn prima uit te breiden. Zo hebben we de basis gelegd voor DLP.” Duidelijk is dat Smurfit Kappa met Forcepoint de beveiliging naar een hoger niveau heeft gebracht.

Featured Products

Email Security

Comprehensive email protection and visibility—identify threats ranging from spam to advanced malware.

Web Security

Seguridad Web De Última Generación Para La Fuerza Laboral Global Del Futuro