Getting DLP Right: 4 Elements of a Successful DLP Program

Industry Analyst Report

Sıklıkla DLP’nin bir ürün değil bir strateji olduğu söylenir: başarısı titiz planlamaya, açık ticari hedefler belirlemeye, iş birliğine ve sürekli inceleme ve iyileştirme döngüsüne bağlıdır.

In “Getting DLP Right: 4 Elements of a Successful DLP program" başlıklı makalesinde Gartner, stratejinizin temelini oluşturması gereken temel prensipleri tanımlıyor. Bu prensipler, neden aşağıdakileri yapmanızın tavsiye edildiğini açıklamakta:

  • Veri İşleme Konusunda En İyi Uygulamaları Belirlemek için İşletme Liderleriyle İş Birliği Yapmak
  • Kullanıcı Eğitimi ve Güvenlik Farkındalığını DLP Programının Birer Bileşeni Olarak Benimsemek
  • Şirketin Asıl İş Stratejisini Hesaba Katan ve Veri Güvenliği Kullanım Örnekleriyle Entegre Eden DLP Teknolojilerini Seçmek
  • Paydaşlara Bildirimlerde Bulunmak ve Veri Güvenliği Olgunluğunu Kanıtlamak için Olay Müdahale Süreçleri Oluşturmak

 

Gartner, Getting DLP Right: 4 Elements of a Successful DLP Program, Andrew Bales, 20 August 2021

 

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and is used herein with permission. All rights reserved. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Raporu okuyun