This website uses cookies. By continuing to browse this website, you accept our use of cookies and our Cookie Policy. Close

KVKK Uyumluluğu için En Etkili Koruma: Forcepoint DLP ve Forcepoint’in Yeni Çözümü Dinamik Veri Koruma (DDP) 

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumak amacıyla son 20 yılda yapılan en büyük reformlardan biri olarak adlandırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği de (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi. 

Bu uygulamalara bakıldığında müşteri bilgisi barındıran herkesin kapsama dahil olduğu görülüyor. Özellikle bankalar ve büyük ölçekli şirketlerin çok sayıda tedarikçiyle çalıştığını düşündüğümüzde tedarikçi yönetimi ve güvenlik konularına tekrar değinilmesi gerektiği ve bu bağlamda veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda kurumların, KVKK uyumluluğunu sağlamak ve günümüzde karşı karşıya kaldıkları karmaşık ve gelişmiş tehditlere çözüm bulmak için Forcepoint tarafından geliştirilen Riske Uyarlanabilir Koruma yaklaşımı, riskleri sürekli olarak değerlendirip isteğe bağlı olarak artırılabilen veya azaltılabilen oranda otomatik tepki vermektedir. Bu özellik, kullanıcılar, makineler ve hesaplar arasındaki veri işlemlerini anlayabilen insan merkezli davranış analizlerinin gücü ile sağlanır. Sektörün dinamik olarak uyum sağlayan otomatik tepki özelliğine sahip bu ilk çözümü sayesinde, BT personeli öncelikli görevlerine odaklanabilmektedir. 

Kıdemli Satış Mühendisimiz İlker Metin’in gerçekleştirdiği, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Forcepoint DLP çözümü ile beraber, Dinamik Veri Koruma (DDP) adı verilen sektörün ilk Riske Uyarlanabilir Koruma çözümünün işlendiği web sunumunu buradan izleyebilirsiniz.

Web Sunumunu izleyin