Veri merkezli SASE, şirketlerin dönüşümünü hızlandırıyor

Güvenli Erişim Hizmeti (SASE), ağ oluşturma ve güvenlik teknolojilerini birleşik bulut hizmetleri olarak yeniden tasarlayan, yeni bir yaklaşımdır. İnsanların her yerden çalışabilmesi için her yerde tek tip bağlantı ve koruma özellikleri sunmaktadır.

Forcepoint’in SASE çözümü web, bulut ve özel uygulamalara güvenli erişim sağlamanın da ötesine geçer. SASE platformumuzun merkezinde, sektöre liderlik eden ve verilerinizin indirildikten sonra dahi nasıl kullanılacağı konusunda benzersiz bir kontrol sağlayan veri koruma çözümümüz yer almaktadır. Çalışanlarınızın daha verimli ve şirketinizin daha güvenli olmasına yardımcı oluyoruz.

Nerede olurlarsa olsunlar çalışanlarınızı bulut tabanlı SASE ile gelişmiş tehditlere karşı koruyun

İndirdiğiniz dosyalardan kötü amaçlı yazılımları uzak tutun

Web, bulut, ağlar ve özel uygulamalardaki güvenlik açıklarını ortadan kaldırın

Erişimi, kaynağın arz ettiği riske bağlı olarak kontrol edin

Uç noktadan buluta kadar verilerin kullanıldığı her yerde veri kaybını önleyin

Politikaları bir kez yazın ve politikalarınızı her yerde uygulamak için bir SASE mimarisi kullanın

Kurumsal düzeyde DLP teknolojisi ile veri aktarımlarını durdurun

Hizmet olarak Sıfır Güven uygulamasından faydalanın

Birleşik bir SASE platformu ile karmaşıklığı ve maliyetleri azaltın

Uç noktalar için birleşik bir aracı ile dağıtımı kolaylaştırın

Güvenli SD-WAN ile uzaktaki tesisleri buluta güvenle bağlayın

Politika uygulamalarını riske bağlı olarak otomatik ve kişisel hale getirin

VERİ MERKEZLİ SASE PLATFORMU

Dinamik Uç Nokta Koruması ile Veri Merkezli SASE Çözümünü Uygulayın

Web, bulut ve özel uygulamaları kullanırken çalışanlarınızı koruyun

Uç noktadan buluta kadar tek tip politikalarla her yerde veri kaybını önleyin

Uç noktalar için birleşik bir aracı ile birleşik bulut platformundan kolay dağıtım sağlayın