Young attractive redhead woman

Kullanıcı ve veri güvenliği yeniden tanımlanıyor

Siber saldırılar sizi vurmadan, insan odaklı
dinamik koruma ile önleminizi alın.

Gartner Logo

3 Kez Üstüste Gartner NGFW Magic Quadran’ta vizyonerler kategorisinde

9 Kez Üstüste Gartner DLP Magic Quadrant Lideri

SWG Peer Insights 2019 Müşterilerin En Çok Tercih Ettiği Üretici

Davranış temelli

Kullanıcı Koruma

Davranış temelini anlama ve içeriden dışarıya koruma sağlamak için kullanıcı aktivitelerini görüntüleyin....

Ürünleri Görün

Proaktif

Bütünleşik

Veriyi ve fikri mülkiyeti kullanıcı davranışları ve niyetlerine göre koruyun...

Ürünleri Görün

Bütünleşik

Edge Koruma

Herhangi bir lokasyondan doğrudan buluta bağlanabilirliği güvenli bir şekilde uygulayın....

Ürünleri Görün

Kullanıcılar ve veriyi dinamik olarak koruyarak riski saniyeler içinde en aza indirir.

Sadece Forcepoint İnsan Odaklı Siber Güvenlik Yaklaşımı ile

Forcepoint Cybersecurity Predictions Report

2019 Forcepoint Siber Güvenlik Tahminleri Raporu

Forcepoint araştırmacıları ve veri bilimcilerinin yeni bakış açısına göre, insanların bu şekilde veriler ve teknoloji ile etkileşim halinde olması aynı zamanda siber riskleri de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkaracaktır.

Raporu