Raporu okuyun

Report

ESG Raporu: SASE’nin Faydalarını Ölçmek

Güvenli Erişim Hizmeti (SASE), ağ oluşturma ve güvenlik teknolojilerini birleşik bulut hizmetleri olarak yeniden tasarlayan yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, pek çok güvenlik ekibinin 2020’de yaşadığı soruna çözüm getirdiği için heyecan yarattı: yüksek düzeyde dağınık ve mobil bir iş gücünü güvenlik altına almak. Ancak, SASE pazarın henüz erken bir aşamasında bulunuyor ve kurumlar SASE mimarisini benimsemenin sağladığı faydalar konusunda yeterli içgörüye sahip değil.

Enterprise Security Group (ESG) tarafından oluşturulan bu raporda, aşağıdaki temel içgörüleri keşfedebileceksiniz:

  • Olgun bir SASE yaklaşımına sahip olan kurumlar, dağınık bir iş gücünü desteklemeye daha hazırdı
  • Olgun bir SASE yaklaşımına sahip kurumlar, güvenlik işlevlerinin kapsamını genişletirken, aynı zamanda kullandıkları tedarikçi sayısını da azaltıyor
  • SASE, bulut hizmetlerini benimsemeyle özdeşleştirilen sorunları azaltıyor
  • SASE’ye öncelik veren kurumların güvenlik maliyetleri azalıyor